Trapbanan

TrapbananTrapbanan kommer under mars-september att vara öppen under onsdagar kl. 16:30 – som längst till 20:00.
Banan stängs 18:00 om det inte finns några skyttar på plats. Under sommaren så kan det vara begränsade öppentider. Kontrollera med banansvarig först!

För frågor rörande Trapbanan, kontakta banansvarig. Använd kontaktformuläret och välj Trapbanan som mottagare.