Medarbetare

Kontaktformulär finns i menyn till höger Kontakta oss

Styrelsen består av:

Ordförande: Bengt Imberg

Kassör: Gösta Nilsson

Ansvarig hemsidan

Sekreterare: Per Stenman

Ansvarig älgbana

Ledamot: Anders Karlsson

Stf ansvarig älgbana

Ledamot: Fredrik Jarl

Ansvarig trapbana

Ledamot: Håkan Borén

Stf ansvarig trapbana

Ledamot: Ove Nilsson

Tävlingsansvarig KM

Suppleant: Urban Nilsson

Suppleant: Lennart Svensson


Valberedningen utgörs av:

Valberedare: Arne Soneland

Sammankallande

Valberedare: Gunnar Nilsson


Revisorer:

Fredrik Söderholm
Ulf Sjögren

Revisorssuppleant:

John Torsell