Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://ojsk.se

Kommentarer

För att använda våra skjutbanor så krävs medlemsskap i vår skytteklubb. För att hantera medlemskapet så registreras namn, adress, personnr, mobilnr, e-post adress i vårt ekonomi system för att hantera medlemsfaktura samt utskick via brev eller e-post.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar/länkar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte med oss av de uppgifter som finns registrerade för en medlem.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Så länge som en medlem erlägger årsavgiften så finns uppgifterna som aktiv medlem i vårt ekonomisystem (kundregister samt fakturahantering och bokföring). Om medlem inte betalar årsavgiften så markeras medlemmen som inaktiv i vårt kundregister. En inaktiv medlem finns kvar i vårt system i 3 år (för att underlätta återaktivering), därefter raderas medlemsinformationen från vårt kundregister.

Vilka rättigheter du har över dina data

Medlem kan begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Vi kommer alltid att verifiera med dig som medlem innan utdrag/radering utförs, detta för att förhindra missbruk av systemet!

Använd sidan medlem/kontaktuppgifter för att begära utdrag eller radering av uppgifter. Använd kommentarsfältet för att beskriva vad du önskar att vi ska göra.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.