Älgbanan

Algtjur

På Älgbanan 80 meter, skjuter vi på löpande älg, vilket innebär att älgen kommer fram och visar sig (stillastående), när man skjuter går den iväg och man skjuter ett andra skott (löpande). Sedan är det likadant från andra hållet. En serie består alltså av 4 skott. Sedan 2013 är det en elektronisk “självmarkerande” älg som används…

Vi har även en skjutstation på 30 meter, som används för korthållskytte mot t.ex. grisfigur.

För att själv nyttja banan för inskjutning av sitt vapen (om den inte är upptagen), så ska man vara medlem i klubben. Man ansvarar själv för säkerheten samt attsamt att man tar bort tavlor och skräp efter sig.

Vid behov, när ca. 3 eller fler skyttar önskar tid att skjuta på löpande älg utanför våra “fasta skjuttider”, så kan detta ordnas med godkänd skjutledare från klubben.

Skjuttider för banan är måndag – torsdag kl. 9 – 20 och fredag – söndag kl. 9 – 18.00.

Mer informations kring öppettider och planerade aktiviteter finns i kalendern på startsidan. Detaljerad information (med skjutledare mm.) både för banan finns här.

För frågor rörande kulbanan, kontakta banansvarig. Använd nedanstående formulär:

    * Obligatoriskt