Om klubben

Välkommen till Östergötlands Östra Jaktskytteklubb.

Klubbens ändamål är att bedriva jaktskytteverksamhet och därigenom förbereda jägarna så att de genom uppnådd skjutskicklighet och kännedom om sina vapens prestanda kan utöva jakten på ett sätt som motsvarar de fodringar en modern syn på jaktutövning ställer på jägarna samt verka för god jaktvård. Jaktskytteverksamheten skall bedrivas i enlighet med de bestämmelser som fastställs i Svenska Jägarförbundets regler för banskytte. Klubben skall även vara ansluten till Östergötlands läns Jaktvådsförbund och låta sig förträdas på dess möten. Klubben grundades år 1898 och har idag ca. 200 medlemmar.